ชนะเลิศ AI for New Normal Economy ทีม AI = Absolutely Idiots

นายณัทกร เกษมสำราญ

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (The 100th Anniversary Chulalongkorn University Fund of Doctoral Scholarship)

สนใจ AI ได้อย่างไร: เริ่มต้นในช่วงกำลังศึกษาระดับปริญญาโท จากการเรียน Course work ทางด้าน Image processing และ Computer vision ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ขั้นตอนวิธี (Algorithm) นั้นมีความลำบากในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งาน ทำให้ต้องนำตนเองออกจาก Comfort zone ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Machine learning เพื่อนำระบบโครงข่ายประสาทมาช่วยในการประมวลผลภาพ เช่น Convolution neural network และประกอบกับความเป็น Gamer ที่มีการ์ดจอแรงๆ จึงลองมาติดตั้ง Tensorflow สุดท้ายออกจากวงการนี้ไม่ได้ “CUDA cores มันเหลือเราต้องเผา!” สุดท้ายด้วยความที่ปัญญาประดิษฐ์ กำลังเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดทุกวงการ แทบจะเรียกได้ว่า Data science is everywhere. ใครที่มี Skill ในศาสตร์นี้เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรอย่างขาดไม่ได้ อย่าไปกลัวว่า AI จะมาแย้งงาน หากเราอยู่ยอดของพีรามิดด้วยการเป็น AI Engineer เหนือฟ้ายังมีฟ้า

สิ่งที่อยากบอก: กว่าจะได้ระบบที่เป็น AI = Artificial Intelligent เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป อาจเริ่มต้นด้วยความเป็น AI = Absolutely Idiots ผ่านสายตาคนรอบข้างมาก่อน ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ดีนั้น ควรมีรากฐานมากจากความต้องการของผู้ใช้ (User requirement) และที่มาของปัญหาเชิงประจักษ์ (Impact problem) ไม่ใช่สร้างขึ้นตามความถนัด (Self-aptitude) หรือความสนใจส่วนตัว (Self- Concentrate) ของนักพัฒนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยด้วยซ้ำ ทำมาแล้วไม่ได้ใช้อย่าหาทำ สำหรับใครที่อยากเข้าสู่วงการ AI เริ่มจากกล้าที่จะออกจาก Comfort zone หัดใช้ Github & Strackoverflow และ Let’s enjoy coding!