รองชนะเลิศอันดับที่ 1 AI for New Normal Economy ทีม Stepsole Analytic

ภัทร์พล ศรีฟองจันทร์

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน ทำงานที่บริษัท สเตปโซล จำกัด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

สนใจ AI ได้อย่างไร: เกิดจากการสนใจ data science ก่อน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งตอนนี้มีแพลนจะทำ digital product จึงต้องเรียนรู้ด้าน AI มากยิ่งขึ้น พอศึกษาแล้วเกิดความชอบ จึงต้องการศึกษาให้ลึกขึ้นครับ

สิ่งที่อยากบอก: AI ไปใช่สิ่งไกลตัวแล้ว และในอนาคต AI อาจจะเป็นได้ทุกอย่าง ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เราจะอยู่คู่กับ AI ได้และยังใช้ AI ไปในทางที่มีประโยชน์ได้อีก