รางวัลยอดนิยม COVID Image TeamO

สมาชิกในทีม

  • นายอติชาต อุปการสังข์ (หัวหน้าทีม)
  • นายวริทธิ์ธร คงหนู
  • นายจิรภัทร เขื่อนเพชร

นายอติชาต อุปการสังข์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: โดยผมมองว่าการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถช่วยเหลือให้มนุษย์มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากครับ โดยความสนใจในการเขียนโปรแกรมครั้งแรกของผมเริ่มมาจากการที่ผมได้เข้าค่ายสอวน.ดาราศาสตร์ตอนม.ต้น แล้วเกิดความคิดว่า การที่เรานั่งคำนวณด้วยตนเองนั้น มีความล่าช้าและไม่แม่นยำ ผมต้องการสร้าง Tools ขึ้นมาตัวนึงที่สามารถช่วยผมในการทำการบ้านค่ายให้เร็วขึ้นได้และตอนนั้นผมได้รู้จักกับภาษา Python ครับ โดยตั้งแต่นั้นมาผมมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ชีวิตประจำวันของผมและคนอื่น ๆ สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งตอนม.2 ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับการทำ Machine Learning ครั้งแรกในค่าย JSTP 20/1 ซึ่งเป็นการทำ Machine Learning ทำนายว่ามะม่วงนั้นมีความสุกอยู่ในระดับใด ทำให้ผมได้เข้าใจถึงหลักการของมันและคิดว่าจะนำมันมาสานต่อเป็นโปรเจคโดย ตอนม.4 ผมมีโอกาสได้ทำนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งผมอยู่โรงเรียนประจำผนวกกับ Trend ด้าน Ai กำลังเข้ามา ผมจึงนำเอาความรู้ด้านภาษา Python มาพัฒนาเป็นระบบรักษาความปลอดภัยในหอพัก หรือ Safety in Dorm System ครับ โดยจะนำเอาความรู้ด้าน Image Processing มารวมกับ Maching Learning ที่ได้เรียนรู้ไปตอนม.2 ทั้งนี้ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย Creative AI Camp(CAIC1) ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Machine Learning , Deep Learning และ Ai โดยทางทีมผม(ΣF = ma) ได้สร้างแชทบอทในการส่งเสริมการขายของ โดยใช้ NLP ในการตรวจจับการสนทนาของลูกค้า ซึ่งพัฒนาโดยใช้ DialogFlow

สิ่งที่อยากบอก: สุดท้ายนี้ผมอยากจะนำเอาความรู้ ความสามารถทางด้าน Ai ที่มีไปสร้างโปรเจคเพื่อช่วยเหลือผู้คนในสังคม และเป็นการนำความรู้ที่มีไปสร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ผมอยากพบปะผู้คนที่มีความชอบ ความสนใจทางด้านเดียวกัน เพื่อจะสร้างเป็น Community เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาทักษะ ความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไทยต่อไปครับ


นายวริทธิ์ธร คงหนู

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: การที่สนใจใน AI นั้นเริ่มมาจากการทำหุ่นยนต์ตอนนั้นถนัดแค่โครงสร้างระบบกลไกต่างๆ เริ่มพัฒนากลไกแปลกเองบ้าง จากนั้นเริ่มขยับมาเริ่มเขียน code เพราะรู้สึกว่าถ้าเราทำเองได้สิ่งที่ทำอยู่มันจะไปได้ไกลกว่าเดิมลองผิดลองถูกมาเรื่อย จนมาเจอกับ AI ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันยากนะพอเริ่มทำดูหลายๆ อย่างจึงเริ่มที่จะสนุกกับมันจากนั้นก็กลายเป้นความหลงไหลในการนำ AI มารวมกับหลายๆ อย่างเพื่อสร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้น

สิ่งที่อยากบอก: อย่าคิดว่า AI เป็นเรื่องยากและไกลตัวถ้ายังไม่ได้ลองสัมผัสมันดูคุรจะไม่รู้ว่ามันหน้าพิศวงแค่ไหนยแพร่ความรู้สู่สังคมไทยต่อไปครับ


นายอติชาต อุปการสังข์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: เคยมาแข่งขันและเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของ AI ในอนาคต

สิ่งที่อยากบอก: AI จำเป็นแน่…เตือนแล้วนะ!