Q&A

นอนหลับระหว่างแข่งขันได้หรือไม่

สามารถนอนได้ (โดยเฉพาะระหว่างรอผลการรัน ML เป็นต้น) แต่ผู้จัดการแข่งขันอาจจะกำหนดช่วงเวลาสัมภาษณ์แต่ละทีม ระหว่างการแข่งขัน (ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 23:00 น.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ให้เพื่อน (ที่ไม่ได้อยู่ในทีม) ช่วยงานได้หรือไม่

ไม่ได้ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และมีบทลงโทษจะคณะกรรมการการแข่งขันต่อไป

จะใช้เครื่อง GPU ที่ไหนได้บ้าง

สามารถใช้เครื่องของ Google Cloud Platform (GCP) ซึ่งตอนนี้ทาง GCP มีเครดิตให้ 300 USD เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ท่านต้องมี Gmail ที่ไม่เคยสมัครใช้ GCP และบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ในการสมัคร GCP และขอรับเครดิต $300 ฟรี
อนึ่งกรณีนี้หักเครคิต $300 ของท่านหมดแล้ว ระบบ GCP (ค่าเริ่มต้น) จะหยุดการให้บริการ

จะใช้ Dataset จากที่ไหนได้บ้าง

ผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมชุด Dateset ไว้ให้ผู้เข้าแข่งขัน