ติดต่อเรา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

อีเมล: suchathit@aiat.or.th
เบอร์โทรศัพท์: 097-186-1734
กลุ่มเฟสบุ๊ก: AIAT Hackathon Group