Hackathon 1 / 2020

ข้อมูลระหว่างการแข่งขัน Hackathon 1/2020 COVID Image

COVID Image

Let’s HACK from Home!

เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรางวัล

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม WillCode4EXP จาก University of Arkansas
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม 3Rangers จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม Rad-KKU จาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่าได้แก่ทีม AI Smith จาก โรงเรียนนานาชาติ นีวา อเมริกัน, โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว และ เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน จาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รางวัลยอมนิยม (Popular Vote) ได้แก่ทีม TeamO (342 คะแนนเสียง) จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม และเป็นกำลังใจให้กับทุกทีม ในการครั้งแข่งขันครั้งต่อไป (เดือนหน้า)

ลำดับคะแนนลำดับที่ 1 – 13

ลำดับที่ชื่อทีมคะแนนการนำเสนอคะแนนจากลำดับความถูกต้องค่าความถูกต้อง (Accuracy)
1WillCode4EXP91.0098.410.73
23Rangers85.11100.000.74
3Rad-KKU87.8995.240.71
4Suficiente89.4493.650.69
5Hello world.84.6795.240.71
6AI Smith81.3396.830.72
7AI = Absolutely Idiots86.8988.890.66
8โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว81.5692.060.68
9JNB CS NU78.3395.240.71
10Devil Seraph84.5688.890.66
11eiei82.6788.890.66
12Suisei81.0088.890.66
13TaradAI80.5688.890.66

ลำดับคะแนน Popular Vote

ลำดับทีมชื่อทีมคะแนน Popular Vote
1TeamO342
216269
3เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน186
4โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว185
5IHaveBug132
6eiei115
7JNB CS NU102
8PDSON77
9AFK73
10AI = Absolutely Idiots61

Dataset

จาก Github และ chestxray14
https://github.com/ieee8023/covid-chestxray-dataset
https://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-center-provides-one-largest-publicly-available-chest-x-ray-datasets-scientific-community
กรณีไปอ้างอิงทางวิชาการ ขอความกรณุาใส่การแข่งขัน AI Hackathon Online: COVID Image (https://hackathon.aiat.or.th/hackathon-1-2020) จะขอพระคุณมาก

สถิตการแข่งขัน Hackathon 1/2020 COVID Image

มีทีมแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน 126 คน

แบ่งเป็นทีม

 • 1 คน จำนวน 19 ทีม
 • 2 คน จำนวน 10 ทีม
 • 3 คน จำนวน 29 ทีม

แบ่งเป็นภาค (เฉพาะที่อยู่จากหัวหน้าทีม)

 • ภาคเหนือ 7
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7
 • ภาคตะวันออก 5
 • ภาคกลาง 2
 • ภาคตะวันตก 1
 • ภาคใต้ 12
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25

จังหวัดที่มีทีมมากที่ได้

 • กรุงเทพมหานคร 19 ทีม
 • นครศรีธรรมราช 6 ทีม
 • เชียงใหม่ 2 ทีม

ทีมจากต่างประเทศ (คนไทย)

 • จำนวน 3 ทีม จาก Indiana และ Arkansas (อเมริกา) และจากสเปน

3 คำของผู้เข้าแข่งขันสำหรับความรู้สึกต่อการแข่งขันครั้งนี้

ไม่ ไหว แล้ว

รีบ ทำ คลิป

สู้ ต่อ ไป!!

ไม่ ไหว อีก

ไม่ ได้ นอน

ลุ้นมากครับ

คน แพ้ ที่

ไม่ ยอม แพ้

สนุก สับสน หาคนเพิ่ม

คน มึนๆหน่อย

ไม่มีแล้ว

อยาก แข่ง ต่อ

เหนื่อย สนุก ท้าทาย

สนุกมากครับ

มันสุดมาก

ยาก มาก มาย

ง่วงสุดๆ

ติด โหด เหนื่อย

โหด มัน ตึบ

Train ยาก มาก

ยาก จุง เบย

ทำ ไม่ ทัน

สุด มาก ครับ

เจอ กัน อีก

สนุกดีครับ

โกยความรู้

โจทย์ยาก เวลาน้อย ไม่ได้นอน

เหนื่อย หนัก หนุก

ไม่ ได้ นอน

ดา ต้า โหด

เละ เป็น โจ๊ก

สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินรางวัล
  • ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • รางวัลยอดนิยม รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท
 • เงินรางวัล พิเศษ! สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากผู้ใหญ่ใจดี (ทั้งนี้ต้องเป็นทีมที่ส่งคำตอบครั้งที่ 2 ที่ระบุสังกัดแล้วเท่านั้น รายชื่อทีม คลิกที่นี่) มีคะแนนใน Leaderboard มากที่สุด แต่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.29411 (มากกว่าหรือเท่ากับของ test_team) รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาทจำนวน 3 รางวัล แต่หากได้รางวัล 1 – 3 ต้องให้ลำดับถัดไป เพื่อเปิดโอกาสกับทีมอื่น ๆ
 • ประกาศนียบัตรสำหรับทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1, อันเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลยอดนิยม
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทางสมาคมจัดทำ
 • โอกาสคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย จากคำแนะนำของสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรประจำสมาคม หรือเครือข่ายสมาคมฯ
 • โอกาสเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ทางสมาคมฯและเครือข่ายจัดขึ้น

หมายเหตุ
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์เพิ่มเติม อ้างอิงตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้รับรางวัล และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

รายการวันและเวลา (UTC+7)
รับสมัครแข่งขันวันนี้ – 17 มิถุนายน 2563 18:00 น.
ประกาศรายชื่อทีม18 มิถุนายน 2563 18:00 น. (รายชื่อทีม)
เริ่มพิธีการเปิด19 มิถุนายน 2563 15:45 น.
รับโจทย์19 มิถุนายน 2563 16:00 น.
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)19 มิถุนายน 2563 16:00 น. – 21 มิถุนายน 2563 10:00 น.
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
21 มิถุนายน 2563 10:00 – 12:00 น.
.
ประกาศผล Accuracy21 มิถุนายน 2563 12:00 น.
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
21 มิถุนายน 2563 13:30 – 16:00 น.
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยม21 มิถุนายน 2563 13:30 – 18:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ21 มิถุนายน 2563 18:00 น.

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจาก Indiana, USA เพื่อสะดวกในการเทียบเวลา

รายการวันและเวลา (UTC-4) /*Eastern Daylight Time (EDT)*/
รับสมัครแข่งขันNow – June 17, 2020 7:00 AM
ประกาศรายชื่อทีมJune 18, 2020 7:00 AM
เริ่มพิธีการเปิดJune 19, 2020 4:45 AM
รับโจทย์June 19, 2020 5:00 AM
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)June 19, 2020 5:00 AM – June 20, 2020 11:00 PM
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
June 20, 2020 11:00 PM – June 21, 2020 1:00 AM
.
ประกาศผล AccuracyJune 21, 2020 1:00 AM
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
June 21, 2020 2:30 – 5:00 AM
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยมJune 21, 2020 2:30 – 7:00 AM
ประกาศผลชนะเลิศJune 21, 2020 7:00 AM

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจาก Arkansas, USA เพื่อสะดวกในการเทียบเวลา

รายการวันและเวลา (UTC-5) /*Central Daylight Time (CDT)*/
รับสมัครแข่งขันNow – June 17, 2020 6:00 AM
ประกาศรายชื่อทีมJune 18, 2020 6:00 AM
เริ่มพิธีการเปิดJune 19, 2020 3:45 AM
รับโจทย์June 19, 2020 4:00 AM
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)June 19, 2020 4:00 AM – June 20, 2020 10:00 PM
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
June 20, 2020 10:00 PM – June 21, 2020 12:00 AM
.
ประกาศผล AccuracyJune 21, 2020 12:00 AM
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
June 21, 2020 2:30 – 6:00 AM
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยมJune 21, 2020 1:30 – 6:00 AM
ประกาศผลชนะเลิศJune 21, 2020 6:00 AM

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • สัญชาติ ไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 – 3 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาการแข่งขัน
 • คนไทยในต่างแดน สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ต้องไม่เป็นกรรมการ, ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลที่ 1-3
  • ความแม่นยำ (Accuracy): Specificity and Sensitivity + ROC Curve
  • วิธีการและความคิดสร้างสรรค์ (Techniques and Creativity): Methodology and Explanation
 • รางวัลยอดนิยม
  • คะแนนจากผู้เข้าชมคลิป (5 นาที) ที่ผู้แข่งขันจัดทำขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สมัครแข่งขัน

ปิดการรับสมัคร

รายชื่อทีม

ลำดับทีมชื่อทีมจำนวนสมาชิกในทีม
13Rangers3
2Mango1
3Mcot_AI1
4Ascender1
5NPE1
6Suficiente2
7Super Nova3
8Suisei3
9charme’883
10AFK2
11Black list Devill1
12แมวน้อย3
13PNPFC3
14
15TaradAI2
16CBT virus-gc3
17Hello world.3
18เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน3
19JNB CS NU3
20The Blank1
21ANTI-193
22JtoK3
23Bitters1
243หนุ่มเพชฌฆาตกับจอมวายร้ายนายCOVID3
25Yoel1
26purdueAI3
27AI = Absolutely Idiots2
28Scorpion3
29โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว3
30JPK1
31โลกคู่ขนาน1
32Devil Seraph3
33ไหนก่อนนน3
34eiei1
35Aw Rai Dee3
36Rad-KKU2
37TSS3
38Latte1
39TeamO3
40ไม่อยากได้รางวัล1
41PDSON2
42AI Smith2
43Smart Bird Ventilator3
44CB1
45KTP3
46The ปูนปาสเตอร์3
47Travel Bud3
48npu012
49IHaveBug3
50crack-up2
51Untitled2
52illustrator3
53WillCode4EXP1
54[ทีม] 163
55สสส1
56Memory exceed!!!1
57UP1
58CodeWiz-193
59Ju1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 12:36 น.

หมายเหตุ: ทีมลำดับ 14 ขอถอนตัว เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว