ชนะเลิศอันดับที่ 1 COVID Image ทีม WillCode4EXP

นายภวิศ ธรรมสอน

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกที่ University of Arkansas

แรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจ AI เริ่มจากการได้เป็นนักศึกษาช่วยงานวิจัยหลายๆงานเกี่ยวกับการประมวลผลรูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Image Processing/Computer Vision) ในขณะเรียนปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์ดังกล่าวประกอบกับการชี้นำของอาจารย์หลายท่านผลักดันให้มีกาศึกษาต่อในชั้นปริญญาโทและเอกในสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาที่สนใจเป็นพิเศษคือระบบรู้จำแยกแยะเพื่อช่วยในการตัดสินใจจากข้อมูลภาพ ซึ่งปัจจุบันถูกควบรวมอยู่ในสาย Machine Learning (ML) และ AI งานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันเน้นไปที่การสร้างระบบ ML/AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจจากข้อมูลภาพสแกนทางการแพทย์โดยเน้นไปที่ภาพ CT และ MRI

แนวคิดในการพัฒนา AI ที่มีในตอนนี้คือ AI ในเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถทำแทนมนุษย์ทุกอย่างได้แต่สามารถเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งใหม่ๆได้ นักพัฒนาเองต้องไม่มอง AI สูงเกินหรืออันตรายเกินกว่าที่จะจับต้องและควบคุมได้

การแข่งขัน Hackathon ครั้งนี้เป็นตัวอย่างนึงที่คนจากหลายๆสายงานทั้งมือสมัครเล่นและมีประสบการณ์บ้างมาช่วยกันสร้างะบบแยกแยะ แม้มีเวลาและทรัพยากรณ์ที่จำกัดก็สามารถสร้างงานทาง AI ออกมาได้

คำแนะนำส่วนตัวสำหรับผู้เริ่มต้น: เริ่มเรียนรู้และหาตัวอย่าง Code ใน GitHub/Kaggle มาศึกษาให้รู้ว่า Application ทาง AI ทำงานอย่างไร จะมีประโยชน์กว่าการรับโฆษณาชวนเชื่อ