ขอขอบคุณ…

ขอขอบคุณ…

ตลอดเวลา 4 เดือนที่ผ่าน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) เราได้ร่วมสร้างการแข่งขันถึง 3 งาน ครั้งที่ 1 Hackathon 1/2020 COVID Image, ครั้งที่ 2 Hackathon 2/2020 Natural Language Processing (NLP) และครั้งที่ 3 Panus Thailand LogTech Award 2020 : AI for New Normal Economy

เรามีผู้สมัครรวมทั้งหมด 141 ทีมจากทั่วประเทศ รวมทั้งมีทีมคนไทยในต่างประเทศร่วมอยู่ด้วยถึง 6 ทีม ทั้งนี้ขอเชิดชูเกียติผู้ได้รับรางวัลในการแข่งทั้ง 3 ครั้ง

Hackathon 1/2020 COVID Image

Hackathon 2 / 2020 Natural Language Processing (NLP)

Panus Thailand LogTech Award 2020 : AI for New Normal Economy

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน, คณะกรรมการ, คณะกรรมการอำนวยการ, หน่วยงานต่าง ๆ , ทีมงาน และที่ขาดไปไม่ได้ขอขอบคุณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และ Thailand Banking Sector CERT THE THAI BANKERS’ ASSOCIATION สำหรับการสนับสนุนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายระหว่างแข่งขัน

หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ เร็ว ๆ นี้ และฝากโครงการ Super AI Engineer ไว้ด้วยครับ

สุชาธิษณ์ บุนนาค
ผู้จัดการการแข่งขัน