รางวัลพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า COVID Image

รางวัลพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นรางวัลที่สร้างขวัญและกำลังแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ๋ใจดี ระหว่างการแข่งขัน Hackathon 1/2020 COVID Image จึงทำให้ข้อมูลของทีมที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (มีข้อมูลสังกัดเฉพาะหัวหน้าทีมเท่านั้น) ทำให้ผู้จัดการแข่งขันใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการประกาศทีมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาทิเช่น บางทีมระบุเป็นบุคคลทั่วไป หรือบางทีมมีผู้ใหญ่เป็นสมาชิกร่วมอยู่ด้วย

รางวัลนี้จะไม่มีลำดับที่ของรางวัล ทุกรางวัลเท่าเทียมกันหมด ตามจุดประสงค์ของผู้ให้รางวัล

ทีม


AI Smith

สมาชิกในทีม

นายสิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์

นักเรียนเกรด 10 โรงเรียนนานาชาติ นีวา อเมริกัน

สนใจ AI ได้อย่างไร: ผมได้ยินเกี่ยวกับ AI มานานแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดี แต่ยังไม่มีโอกาศได้ลอง จนมีการแข่งขันนี้ จึงได้จุดประกายไฟให้เริ่มศึกษาอย่างจริงจรัง

สิ่งที่อยากบอก: การทำ AI แรกๆ ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก แต่เมื่อผมลองและทำความเข้าใจแล้ว ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ดังนั้นอย่ากลัวก่่อนที่จะลอง เรามาทำ AI กันเถอะ


โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว

สมาชิกในทีม

นางสาวนัชชา กิจควรดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: สนใจ AI เพราะมองว่า AI เป็นเรื่องที่แปลกใหม่และไม่ไกลตัว นอกจากนี้ในอนาคต AI ยังสามารถพัฒนาเพื่อช่วยทำงานและทำใสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วยช่วยให้เราตามโลกทันในด้านเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

สิ่งที่อยากบอก: จะนำความรู้และงานที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในโครงงานในอนาคต


นางสาวฐานิกา กุลธนปรีดา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: เนื่องจากในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมัน ไม่ใช่แต่รู้ว่าคืออะไร แต่ทำความเข้าใจในหลักการทำงานของมัน

สิ่งที่อยากบอก: จะนำความรู้แขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของ AI มากยิ่งขึ้นและได้สร้างเสริมประสบการณ์


นางสาวภารดี สุวรรณวงศ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: เพราะมองว่าAIน่าจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบและสามารถพัฒนาโลกได้ในอนาคต​ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับ​AI ก้จะช่วยให้เราตามโลกทันในด้านเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

สิ่งที่อยากบอก: การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้มีความรู้และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำ​Image​ processing​มากขึ้น


เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

สมาชิกในทีม

นายภูริ วิรการินทร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: ผมกับณัฐกันต์ได้ Colab กับพี่ที่ VISTEC โดยได้ทำงานวิจัย QSAR ซึ่งทำให้ผมได้รู้จักและได้รู้ประโยชน์ของ AI รวมถึงผมเคยมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ตอน ม.ต้น ด้วยครับ

สิ่งที่อยากบอก: สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด (หรือเราไม่เข้าใจมันเอง 555~)


นายณัฐกันต์ แสงนิล

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: มีรุ่นพี่ที่ VISTEC เสนอโครงงานให้ทำเกี่ยวกับ QSAR และก็ได้ศึกษามาตลอด

สิ่งที่อยากบอก: ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กคอม ก็สร้าง AI ได้ อิอิ


นายธนาสรรค์ คำดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สนใจ AI ได้อย่างไร: มันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคับ ผมชอบเกี่ยวกับคอมมาก่อนแล้วด้วย พอรู้เรื่อง AI ก็ยิ่งมาสนใจครับ

สิ่งที่อยากบอก: สนุกดีครับ