ข้อมูลระหว่างการแข่งขัน Hackathon 1/2020 COVID Image

กลับไปยังหน้าหลักการแข่งขัน Hackathon 1/2020 Covid Image


เกณฑ์การแข่งขัน

 1. สามารถใช้ open source ใดก็ได้เช่น TF, Pytorch, Mxnet, scikit-learn
 2. ห้ามใช้ software ที่เป็น commercial ในการจำแนกภาพ
 3. ห้ามนำดาต้าอื่นนอกเหนือจากที่ให้ในหน้า Kaggle ของการแข่งขันมาเทรนเพิ่ม (แต่สามารถนำ validation set มาเทรนด้วยได้ถ้าต้องการ)
 4. ส่งคำตอบได้วันละ 2 ครั้ง (ระบบของ Kaggle ตัดวัน ณ เวลา 00:00 UTC) ดังนั้นเท่ากับสามารถส่งได้ทั้งหมด 4 ครั้งนับตั้งแต่ได้รับ test set จนถึงสิ้นสุดการแข่งขัน
 5. สำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกต้องส่งโมเดลมาเป็น Docker หลังสิ้นสุดการแข่งขัน
 6. กรณีมีการทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

การสัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ

เนื้อหาการนำเสนอ

 1. เทคนิคหลักที่ใช้
 2. ความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนผู้อื่น
 3. การเปรียบเทียบโดยการเล่าเรื่องราวการพัฒนาในครั้งนี้ ว่าพบอะไรมาบ้างและเปรียบเทียบเวอร์ชั่นที่ทำ
 4. จุดอ่อนของวิธีการที่ผู้พัฒนาใช้
 5. การแก้ไขและการต่อยอดในอนาคต

การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 หัวข้อตามด้านบน หัวข้อละ 20 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน กรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนน 100 คะแนนต่อการนำเสนอ แล้วนำคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

คิวของการนำเสนอ

เวลาลำดับการนำเสนอ
13:30 – 13:40 น.ทีม 3Rangers
13:45 – 13:55 น.ทีม WillCode4EXP
14:00 – 14:10 น.ทีม AI Smith
14:15 – 14:25 น.ทีม Rad-KKU
14:30 – 14:40 น.ทีม Hello world.
14:45 – 15:55น.ทีม JNB CS NU
15:00 – 15:10 น.ทีม Suficiente
15:15 – 15:25 น.ทีม โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว
15:30 – 15:40 น.ทีม eiei
15:45 – 15:55 น.ทีม Devil Seraph
16:00 – 16:10 น.ทีม Suisei
16:15 – 16:25 น.ทีม TaradAI
16:30 – 16:40 น.ทีม AI = Absolutely Idiots

โจทย์การแข่งขัน

โจทย์ของการแข่งขันคือการทำ image recognition กับภาพเอ็กซ์เรย์ปอด โดยมีทั้งหมด 3 คลาสได้แก่: Covid-19, normal (ไม่มีโรค), และ pneumonia (ปอดอักแสบที่ไม่เกี่ยวกับโควิด). ชื่อคลาสคือ “covid” (class 0), “normal” (class 1), “pneumonia” (class 2) โดยดาต้ามีดังต่อไปนี้

 • training set: 200/230/250 ภาพสำหรับ covid/normal/pneumonia อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ train
 • validation set: 25/35/25 ภาพสำหรับ covid/normal/pneumonia อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ val
 • test set: มี 85 ภาพ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ test_public

โดย training set กับ validation set จะปล่อยตอนเริ่มการแข่งขัน ส่วน test set จะปล่อย 3 20 (คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยน) ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน deadline สิ้นสุดการแข่งขันคือเวลา 10 นาฬิกา (เวลาประเทศไทย UTC+7) ของวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

ลิงค์การแข่งขันใน Kaggle จะถูกประกาศในวันที่ 16:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทางอีเมลที่ผู้เข้าแข่งขัน

Download PDF อธิบายโจทย์

Leaderboard

ถามคำถามคำตอบระหว่างการแข่งขัน

ส่ง test set ได้กี่ครั้ง

วันละ 3 ครั้ง ตัดรอบตอนเที่ยงคืน UTC ตั้งแต่ตอนนี้ จนถึง 7 โมงเช้าวันอาทิตย์ 3 ครั้ง 7-10 โมงวันอาทิตย์ อีก 3 ครั้ง

ใช้ public model ได้หรือเปล่าครับ

สามารถใช้ public weight ของ imagnet ได้ไหมครับ

สามารถใช้ transfer learning ได้
สามารถใช้ weight ของ imagnet ได้

ถ้าใช้ Google Colab จะส่ง model ยังไงอะครับ

ตอนแข่งไม่ต้อง model ใช้ inference ส่งค่ามายังโปรแกรม แล้วเซฟไฟล์เป็น CSV

ใช้ภาษาซี หรือ ซีพลัสๆได้ไหมครับ

สามารถใช้ matlab ได้ไหมครับ

ใช้ได้ทุกภาษา แนะนำเลือกภาษาที่ถนัด

ทางนี้มีปัญหาเรื่อง Recording ที่กำลังแก้อยู่ครับ ถ้าส่งวีดีโอไม่ทัน ส่งเป็นอย่างอื่นเช่น ppt/pdf slide ได้ม้ยครับ

ไม่ได้ครับ หรือถ้าไม่ส่ง อดการชิงรางวัลยอดนิยม

การตัดสินใช้คะแนนความแม่นยำจาก Kaggle อย่างเดียวหรือดูคะแนนความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับ

คะแนนความคิดสร้างสรรค์จะอยู่ในรอบคณะกรรมการ

docker รันโค้ด GPU ได้ไหมครับหรือจำกัดเฉพาะ CPU โค้ดเท่านั้นครับ

ไม่เคยใช้ Docker ถ้าเป็น WinApp ไม่รู้ทำได้ไหม มีเวลาให้ทำหลายวันใช่ไหมครับ Docker

สามารถ GPU ได้ แต่ให้การสนใจกับการแข่งขันก่อน เรื่องนี้สามารถจัดการภายหลังได้

Kaggle จำเป็นต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่สมัครไหมครับ

ตั้งชื่อทีมคือ ลำดับและตามด้วยชื่อใช่มั้ยคับ

ไม่จำเป็นใช้อีเมลกับตอนสมัคร แต่ตอนส่ง
ชื่อทีมต้องเป็นแบบตัวอย่างนี้ 00LOVE Hack เป็นต้น

แล้วที่ว่าต้อง online ตลอดนี่ต้องเข้ามา online ยังไงครับ

แล้วแต่ทีม เพราะเราจะเปิด zoom ทิ้งไว้เพื่อตอบคำถาม

Kaggle ถ้ากดหลายคนไปแล้วละครับ

ไม่เป็นไร แต่ตอนส่ง ต้องส่งทีมละครั้ง

ตั้งชื่อทีมใน Kaggle ยังไงครับ

เข้าไปที่ https://www.kaggle.com/c/aiat-hackathon-1-2020/team เปลี่ยนที่ Team Name

ถ้าทำเสร็จเร็วส่งได้เลยไหมครับ

7 โมงวันอาทิตย์ ควรทำสคริปรอไว้

ถ้าอยากคำนวนคะแนนเองก่อน

การแข่งขันครั้งนี้จะใช้ macro f1 score

สามารถดัดแปลง val/test ได้มั้ยครับ เช่น manual crop ก่อนประมวลผล หรือ ต้อง automate ผ่านสคริปหมดครับ

แล้วแต่ เวลาตวรจระบบจะสนใจแค่ตัว label เท่านั้น

ชื่อไฟล์ใช้เป็นตัวเล็กหมดใช่ไหมครับ

ตั้งชื่อเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับ

ไม่ case sensitive แต่ต้องตั้งเป็น ASCII (ตัวอักษรกับตัวเลข)

kaggle ไม่มี acclerator ให้เหรอครับ

ไม่มีให้ ต้องจัดหาเอง

คลิปวีดีโอ

คลิปพิธีเปิดการแข่งขัน AI Hackathon 1/2020

คลิปช่วงเริ่มการแข่งขัน AI Hackathon 1/2020

คลิปช่วงระหว่างการแข่งขัน AI Hackathon 1/2020

กำหนดการ

รายการวันและเวลา (UTC+7)
รับสมัครแข่งขันวันนี้ – 17 มิถุนายน 2563 18:00 น.
ประกาศรายชื่อทีม18 มิถุนายน 2563 18:00 น.
เริ่มพิธีการเปิด19 มิถุนายน 2563 15:45 น.
รับโจทย์19 มิถุนายน 2563 16:00 น.
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)19 มิถุนายน 2563 16:00 น. – 21 มิถุนายน 2563 10:00 น.
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
21 มิถุนายน 2563 10:00 – 12:00 น.
.
ประกาศผล Accuracy21 มิถุนายน 2563 12:00 น.
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
21 มิถุนายน 2563 13:30 – 16:00 น.
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยม21 มิถุนายน 2563 13:30 – 18:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ21 มิถุนายน 2563 18:00 น.

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจาก Indiana, USA เพื่อสะดวกในการเทียบเวลา

รายการวันและเวลา (UTC-4) /*Eastern Daylight Time (EDT)*/
รับสมัครแข่งขันNow – June 17, 2020 7:00 AM
ประกาศรายชื่อทีมJune 18, 2020 7:00 AM
เริ่มพิธีการเปิดJune 19, 2020 4:45 AM
รับโจทย์June 19, 2020 5:00 AM
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)June 19, 2020 5:00 AM – June 20, 2020 11:00 PM
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
June 20, 2020 11:00 PM – June 21, 2020 1:00 AM
.
ประกาศผล AccuracyJune 21, 2020 1:00 AM
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
June 21, 2020 2:30 – 5:00 AM
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยมJune 21, 2020 2:30 – 7:00 AM
ประกาศผลชนะเลิศJune 21, 2020 7:00 AM

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจาก Arkansas, USA เพื่อสะดวกในการเทียบเวลา

รายการวันและเวลา (UTC-5) /*Central Daylight Time (CDT)*/
รับสมัครแข่งขันNow – June 17, 2020 6:00 AM
ประกาศรายชื่อทีมJune 18, 2020 6:00 AM
เริ่มพิธีการเปิดJune 19, 2020 3:45 AM
รับโจทย์June 19, 2020 4:00 AM
ระยะการแข่งขัน (40 ชั่วโมง)June 19, 2020 4:00 AM – June 20, 2020 10:00 PM
ทำคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวความคิด
(ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
June 20, 2020 10:00 PM – June 21, 2020 12:00 AM
.
ประกาศผล AccuracyJune 21, 2020 12:00 AM
สัมภาษณ์และตอบคำถามกรรมการ
(สำหรับทีมที่มี Accuracy สูงสุด 10 อันดับแรก)
June 21, 2020 2:30 – 6:00 AM
.
เปิดโหวตคลิปวีดีโอ รางวัลยอดนิยมJune 21, 2020 1:30 – 6:00 AM
ประกาศผลชนะเลิศJune 21, 2020 6:00 AM

ช่องทางติดต่อสื่อสาร ระหว่างแข่งขัน

 • โปรแกรม Zoom (กรุณาเตรียมความพร้อม อัพเดทโปรแกรมให้เรียบร้อย)
 • โปรแกรม Google Chrome / Firefox สำหรับการไลฟ์ใน StreamYard เข้าไปยัง Facebook และ Youtube ของสมาคมฯ (สำหรับบางทีม)

รายชื่อทีมเชิญสัมภาษณ์ระหว่างการแข่งขัน ด้วย StreamYard

โปรดเตรียมตัวแทนทีม ทีมละ 1 คน มาเข้าไลฟ์ดังกล่าว

ช่วงเริ่มการแข่งขัน (20:00 – 21:00 น. 19/06/63)

 • Smart Bird Ventilator
 • 3Rangers
 • Rad-KKU
 • TeamO
 • CBT virus-gc

ช่วงระหว่างการแข่งขัน (16:00 – 18:00 น. 20/06/63)

 • WillCode4EXP
 • purdueAI
 • Aw Rai Dee
 • illustrator
 • AI = Absolutely Idiots

ช่วงใกล้จบการแข่งขัน (8:30 – 9:30 น. 21/06/63) ยกเลิกช่วงดังกล่าว

ยกเลิก

กรรมการตัดสิน

 • ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
 • อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร
 • ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
 • คุณนิติ เมฆหมอก
 • คุณพรรษธร เล็กบุญญาสิน
 • คุณจอมมุทธา จำปาเหลือง
 • ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
 • ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ
 • ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์