รองชนะเลิศอันดับที่ 2 AI for New Normal Economy ทีม DRX corporation

ทีปกร ศิริวรรณ

COO บจก.ดีอาร์เอ็กซ์คอร์ปอเรชั่น

สนใจ AI ได้อย่างไร: เพราะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และตอบในสิ่งที่คิดไม่ถึงได้

สิ่งที่อยากบอก: ความรู้ที่ได้จากข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าสูงมาก


น.สพ.เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์

CEO บจก.ดีอาร์เอ็กซ์คอร์ปอเรชั่น


สพ.ญ.ฉัตรรัตน์ ดิศกุล ณ อยุธยา

Project Manager บจก.ดีอาร์เอ็กซ์คอร์ปอเรชั่น