รองชนะเลิศอันดับที่ 2 AI for New Normal Economy ทีม DDtech

ณัฐชนน สุวิทวัส

นักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมอากาศยานปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจ AI ได้อย่างไร: สนใจด้าน AI ผ่านการศึกษาการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้นักบิน(UAS)

สิ่งที่อยากบอก: ความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ อย่าถอดใจ เพราะโลกไม่เคยหยุดรอเรา


จีรนันท์ชัย ศรีทับ

นักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมอากาศยานปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจ AI ได้อย่างไร: AI เป็นศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรที่ต้องเรียน แต่จะเข้ามาเพิ่มจุดแข็ง ให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่อยากบอก: จินตนาการไม่ได้สำคัญกว่าความรู้ แต่ความรู้คู่จินตราการคือสิ่งสำคัญ


กันตพงศ์ พูนเกษม

นันักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจ AI ได้อย่างไร: คิดว่าอนาคต AI เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้โลกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด และจะเป็นแรงงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานดั้งเดิม แนวคิดนี้ทำให้เริ่มหันมาศึกษา AI เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่

สิ่งที่อยากบอก: ทุกวันนี้โลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว คนที่หยุดอยู่กับที่ คือคนที่กำลังเดินถอยหลัง ค้นหาสิ่งที่ใช่ และทำมันในทุกๆวันก็พอ