รองชนะเลิศอันดับ 1 NLP ทีม Star&Covid

นายสุวิจักขณ์ เมืองแมะ

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจ AI ได้อย่างไร: สนใจ AI เพราะมันเกี่ยวข้องกับสายที่เราเรียนอยู่ ซึ่งมีความสำคัญกับงานในอนาคตมากๆ

สิ่งที่อยากบอก: ขอบคุณทุกท่านสำหรับกิจกรรม งานแข่งขันดีๆแบบนี้ครับ อยากให้จัดต่อไปและดีขึ้นไปเรื่อยๆ


นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจ AI ได้อย่างไร: สนใจเพราะชอบอะไรใหม่ๆที่ท้าทาย

สิ่งที่อยากบอก: อยากให้มีอะไรแบบนี้บ่อยๆ


นายธรรมปพน เมฆี

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจ AI ได้อย่างไร: เพราะ AIได้เข้ามาแทรกซึมในหลายส่วนของชีวิต จนอดไม่ได้ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ

สิ่งที่อยากบอก: ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆครับ