รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลยอดนิยม NLP ทีม TeamO v.2

นายอติชาต อุปการสังข์

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: ผมคิดว่าจริง ๆ แล้ว Ai นั้นมีอยู่รอบตัวเรา ช่วยเราในทุก ๆ อย่าง การที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเราและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น ๆ ได้ครับ

สิ่งที่อยากบอก: ทุกคนล้วนมีความกล้าคิด แต่อย่าหยุดที่การคิด ต้องลงมือทำด้วย อย่างทีมพวกเราก็เป็นเพียงเด็กม.ปลาย แต่พวกเราก็เลือกที่จะลงมือทำ แม้จะมีความผิดพลาด แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากมัน


นายวริทธิ์ธร คงหนู

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: การที่สนใจใน AI นั้นเริ่มมาจากการทำหุ่นยนต์ตอนนั้นถนัดแค่โครงสร้างระบบกลไกต่างๆ เริ่มพัฒนากลไกแปลกเองบ้าง จากนั้นเริ่มขยับมาเริ่มเขียน code เพราะรู้สึกว่าถ้าเราทำเองได้สิ่งที่ทำอยู่มันจะไปได้ไกลกว่าเดิมลองผิดลองถูกมาเรื่อย จนมาเจอกับ AI ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันยากนะพอเริ่มทำดูหลายๆ อย่างจึงเริ่มที่จะสนุกกับมันจากนั้นก็กลายเป้นความหลงไหลในการนำ AI มารวมกับหลายๆ อย่างเพื่อสร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้น

สิ่งที่อยากบอก: อย่าคิดว่า AI เป็นเรื่องยากและไกลตัวถ้ายังไม่ได้ลองสัมผัสมันดูคุณจะไม่รู้ว่ามันหน้าพิศวงแค่ไหน


นายจิรภัทร เขื่อนเพชร

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สนใจ AI ได้อย่างไร: เคยมาแข่งขันและเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของ AI ในอนาคต

สิ่งที่อยากบอก: AI จำเป็นแน่…เตือนแล้วนะ!