รางวัลยอดนิยม Popular Vote Hackathon 1/2020

กรณีเมื่อปิดการโหวตแล้ว มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ทำการแบ่งรางวัลให้เท่า ๆ กัน

ทีม 1 3Rangers

ทีม 10 AFK

ทีม 41 PDSON

ทีม 56 Memory exceed!!!

ทีม 42 AI Smith

ทีม 28 Scorpion

ทีม 54 [ทีม] 16

ทีม 16 CBT virus-gc

ทีม 36 Rad-KKU

ทีม 18 เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ทีม 22 JtoK

ทีม 34 eiei

ทีม 39 TeamO

ทีม 29 โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว

ทีม 17 Hello world.

ทีม 6 Suficiente

ทีม 27 AI = Absolutely Idiots

ทีม 30 JPK

ทีม 49 IHaveBug

ทีม 19 JNB CS NU

เริ่มโหวตเวลา 13:30 น.

หรือคลิกที่นี่